ห้องแบบที่ A

ห้องแบบที่ B

ห้องแบบที่ C
/
 
    ห้อง A มีขนาด  45 ตร,ม,
    ค่าเช่ารายวัน     45 ตร.ม.     - บาท
    ค่าเช่ารายเดือน 45 ตร.ม.    15,000 บาท
 
มีจำนวน 2 ห้อง
    ห้อง A2,A3 มีขนาด  45 ตร,ม, 15,000 บาท/เดือน
    สถานะห้องที่ A2 :
    สถานะห้องที่ A3 :
 
    ห้อง B มีขนาด  48 ตร,ม,
    ค่าเช่ารายวัน     48 ตร.ม.     - บาท
    ค่าเช่ารายเดือน 48 ตร.ม.    17,000 บาท
 
มีจำนวน 2 ห้อง
    ห้อง B2,B3 มีขนาด  48 ตร,ม, 17,000 บาท/เดือน
    สถานะห้องที่ B2 :
    สถานะห้องที่ B3 :
 
    ห้อง C มีขนาด  45 ตร,ม,
    ค่าเช่ารายวัน     45 ตร.ม.     - บาท
    ค่าเช่ารายเดือน 45 ตร.ม.    15,000 บาท
 
มีจำนวน 2 ห้อง
    ห้อง C3 มีขนาด  45 ตร,ม, 15,000 บาท /เดือน
    สถานะห้องที่ C2 :
    สถานะห้องที่ C3 :   
ลำดับ รูปแบบ เข้า ออก
1 เช่ารายเดือน มกราคม กุมภาพันธ์
ลำดับ รูปแบบ เข้า ออก
ลำดับ รูปแบบ เข้า ออก
ลำดับ รูปแบบ เข้า ออก
ลำดับ รูปแบบ เข้า ออก
ลำดับ รูปแบบ เข้า ออก
 

    สงวนลิขสิทธิ์โดย www.hana-phouse.com โทรติดต่อ 081-446-3375 ,093-645-5632 ,080-101-2221 ,089-829-1243