• ห้องเช่าประกอบไปด้วย ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ และห้องครัว
 • อัตราค่าเช่า
    48 ตร.ม 45 ตร.ม
  ค่าเช่ารายเดือน 17,000 15,000
  ค่าเช่ารายวัน - -

 • ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 7 บาท
 • ค่าโทรศัพท์ (ตามที่ใช้จริง)
 • ค่าน้ำ หน่วยละ 20 บาท
 • ค่าส่วนกลาง ไม่มี
 • ผู้เข้าพักอาศัย 2-3 คนต่อหนึ่งห้องเช่า
 • ที่จอดรถ ขอสงวนสิทธ์ไว้ให้เฉพาะผู้เช่าห้องขนาด 48 ตร.ม
 • เข้า-ออก ได้ 24 ชั่วโมง ( มีกุญแจห้องเช่าและประกันรีโมท 1,500.- บาท )
 

    สงวนลิขสิทธิ์โดย www.hana-phouse.com โทรติดต่อ 081-446-3375 ,093-645-5632 ,080-101-2221 ,089-829-1243